A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaWizyta burmistrza Brzozowa

W dniu 6 maja br. odbyła się wizyta studyjna w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC przedstawicieli samorządu z Brzozowa na czele z Burmistrzem Jozefem Rzepką.

Podczas spotkania w siedzibie Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu Dyrektor zarządzającego strefą Krzysztof Ślęzak przybliżył gościom tematykę związaną z sse. Samorządowcy zapoznali się z historią mieleckiej strefy, możliwościami inwestycyjnymi oraz wpływem strefy na rozwój najbliższego otoczenia biznesowego i regionu.

W trakcie wizyty poruszono kwestie dotyczące procesu obsługi inwestorów, obejmowania granicami strefy gruntów samorządowych oraz współpracy na linii zarządzający sse - lokalny samorząd.

Po prezentacji odbyła się wizyta objazdowa po terenie strefy w Mielcu (największej lokalizacji strefowej), w trakcie której burmistrz Brzozowa zapoznał się ze stanem zagospodarowania obszaru i realizowanymi tu inwestycjami.

brzozow1brzozow2