A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaWiększa strefa

Na wniosek ministra gospodarki, 13 sierpnia 2013 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenia dotyczące zmian granic mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej.

W wyniku rozporządzenia obszar SSE  EURO-PARK MIELEC zwiększy się o 53,4 ha, z czego prawie połowę przeznaczono na inwestycje realizowane przez LERG-CHEM Sp. z o.o. (Podstrefa Dębica) i KSO sp. z o.o. (Podstrefa Szczecin).

Rozszerzenie granic strefy pozwoli na utworzenie ponad 1,8 tys. etatów przy nakładach inwestycyjnych w wysokości
750 mln zł.

W wyniku rozszerzenie granic SSE EURO-PARK MIELEC powstały trzy nowe podstrefy: Łańcut, Radymno oraz Sędziszów Małopolski.

Po zmianach łączny obszar mieleckiej SSE wynosi 1299,4 ha.