A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaW Lublinie o strefie

Debata z okazji 20 lat funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC odbyła się 14 września br. w sali konferencyjnej mieszczącej się w budynku Areny Lublin.

Organizatorami wydarzenia była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. i wydawca „Pulsu Biznesu". Wśród zaproszonych gości byli przedsiębiorcy oraz przedstawiciele otoczenia biznesu i dziennikarze.

Drugą z trzech debat zorganizowanych z okazji 20-lecia pierwszej specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce otworzył Pan Marcin Zieliński, Wiceprezes Zarządu ARP S.A. Witając gości wspomniał o roli jaką  strefa może odegrać w procesie budowy gospodarki opartej na innowacjach i wiedzy oraz o działaniach jakich podejmuje się ARP S.A. w obszarze wspierania przedsiębiorców w działalności badawczo-rozwojowej, komercjalizowaniu innowacyjnych rozwiązań i kształceniu pracowników.

Następnie Kiejstut Żagun, Dyrektor w dziale doradztwa podatkowego KPMG przedstawił wyniki raportu dotyczącego 20 lat funkcjonowania mieleckiej strefy i zaprezentował korzyści jakie przynosi współpraca zarządzającego sse i samorządu na przykładzie podstrefy Lublin.

Po prezentacji raportu rozpoczęła się główna część debaty. Do panelu dyskusyjnego zaproszono Posła na Sejm RP pana Włodzimierza Karpińskiego, Członka Zarządu Urzędu Marszałkowskiego pana Pawła Nakoniecznego,  Prezydenta Miasta Lublina Krzysztofa Żuka, Pełnomocnik Zarządu Ball Packaging  Europe Lublin panią Małgorzatę Rentflejsz i Prezesa Zarządu Grupy Maspex Wojciecha Jamroza.  

Dyskusje krążyły głównie wokół perspektyw rozwojowych SSE, które nierozerwalnie związane są ze wspieraniem kapitału ludzkiego, technologii cyfrowych i innowacji. Poruszono również tematy odnośnie roli Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC w rozwoju gospodarczym województwa lubelskiego oraz korzyści z inwestowania w regionie.

Podczas debaty zostały wręczone dwa zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w mieleckiej strefie.

Nowe inwestycje w lubelskiej podstrefie rozpoczną: PROTEKTOR S.A., producent specjalistycznego obuwia m.in. dla wojska oraz Polskie Zakłady Zbożowy Lubella Sp. z o.o., zanany producent m.in. makaronów.

Od początku tego roku ARP wydała już 21 zezwoleń na inwestycje na terenie mieleckiej strefy, z czego 7 przedsiębiorców otrzymało zezwolenie na działalność w podstrefach zlokalizowanych na terenie województwa lubelskiego z deklaracjami poniesienia nakładów inwestycyjnych przekraczających 203 mln zł i utworzenia 276 nowych miejsc pracy.

Na terenie woj. lubelskiego funkcjonuje 8 podstref SSE EURO-PARK MIELEC. Są to podstrefy: Chełm, Kraśnik, Lubartów, Lublin, Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski, Rejowiec Fabryczny i Zamość.

Film z debaty (źródło: Puls Biznesu)