A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaUroczyste spotkanie z Inwestorami – podsumowanie minionego roku

Uroczyste spotkanie z Inwestorami – podsumowanie minionego roku

11 stycznia br. na uroczystym spotkaniu na Zamku w Baranowie Sandomierskim podsumowaliśmy miniony, 2012 rok. W spotkaniu z naszymi inwestorami wzięli udział przedstawiciele samorządów różnych szczebli i miast, w których działają podstrefy SSE EURO-PARK MIELEC.

W przemówieniu podsumowującym miniony rok prowadzący spotkanie dyrektor mieleckiego Oddziału ARP S.A., Mariusz Błędowski przedstawił dane: nakłady inwestycyjne w 2012 za 3 kwartały wynoszą 333 mln 613 tys. zł (dla porównania, za ten sam okres wynik 2011 roku to 177 mln 713 tys. zł); zatrudnienie za 3 kwartały ub. roku wynosi 1846 osób (za ten sam okres wynik 2011 to 1630 osób); wydanych zostało 15 zezwoleń. Od początku powstania strefy nakłady poniesione przez inwestorów wynoszą ponad 5,4 mld zł, a zatrudnienie przekroczyło 20 tys. osób, wydaliśmy łącznie 231 zezwoleń (stan na 31.12.2012). Dane za cztery kwartały dostępne będą wkrótce. Spośród wydanych w ub. roku 15. zezwoleń, najwięcej zezwoleń było w Podstrefie Lublin – 4, na obszarze strefy w Mielcu i w Podstrefie Szczecin – po 3, w Podstrefie Trzebownisko – 2 oraz po 1 w Podstrefach: Leżajsk, Zagórz i Lubartów. Dyrektor Błędowski podkreślił, że zezwolenie w Zagórzu to zarazem pierwszy inwestor japoński w mieleckiej strefie. Łączna deklaracja z ubiegłorocznych zezwoleń to 243,8 mln zł nakładów inwestycyjnych oraz 371 miejsc pracy. Omawiając wyniki, prowadzący odniósł je do założeń i prognoz, a także przedstawił dane z pierwszych podsumowań dotyczących 14. polskich SSE. Np. w raporcie firmy doradczej KPMG podsumowującym wstępne wyniki ekonomiczno-finansowe stref SSE EURO-PARK MIELEC zajmuje bardzo wysoką pozycję w ocenie efektywności. Mielecka strefa kolejny raz nie otrzymała ani jednej oceny poniżej przeciętnej (uwzględniano 19 wskaźników o charakterze operacyjno-finansowym), co ją lokuje na pierwszym miejscu pod tym względem i zarazem w grupie pięciu SSE, których bilans ocen zawsze był dodatni. W tej grupie znajduje się także Tarnobrzeska SSE, zarządzana również przez ARP. Uczestniczący w spotkaniu Wiceprezes Zarządu ARP, Marcin Zieliński podkreślił znaczenie tych dobrych wyników i stojące za nimi starania Agencji, by wychodzić naprzeciw oczekiwaniom inwestorów.

Obszar mieleckiej strefy nie uległ zmianie w 2012 r., wynosi nadal 1246 ha; w minionym roku złożone zostały 2 wnioski do Ministerstwa Gospodarki o zmianę granic strefy. Wnioski dotyczą zwiększenia obszaru o 53,4 ha, w tym rozszerzone mają być podstrefy w Mielcu, Dębicy, Rzeszowie i Szczecinie oraz mają powstać nowe podstrefy w Łańcucie, Radymnie i Sędziszowie Małopolskim.

Obecna na spotkaniu posłanka Krystyna Skowrońska odniosła się do „gorącego" tematu wydłużenia okresu funkcjonowania polskich SSE. Zadeklarowała zorganizowanie w najbliższym czasie spotkania w tej sprawie szefostwa sejmowej komisji ds. finansów i przedstawicieli resortu finansów.

Część oficjalną zakończyły życzenia, by spełniły się prognozy, że 2013 r. będzie równie pomyślny dla strefy, a nie spełniły te związane z kryzysem gospodarczym.   

Podczas spotkania wręczono uroczyście ubiegłoroczne zezwolenia dla firm:

Ozono Sp. z o.o. – Podstrefa  Leżajsk, YASA Motors Poland Sp. z o.o. – Mielec, „INTROGRAF-LUBLIN" S.A. – Podstrefa Lublin, INWEST BISTRO Sp. z o.o. – Lublin, GARO Polska Sp. z o.o. – Podstrefa Szczecin, Borgwarner Poland Sp. z o.o. – Podstrefa Trzebownisko, Grzegorz Pawłowski pn. MAX-BUD GRZEGORZ PAWŁOWSKI – Podstrefa Lublin, Z. Motyl, J. Motyl, W. Motyl pn. MOTYL – Sp. cywilna – Podstrefa Lubartów, ELDAN D. Dziura, E. Burkiewicz Spółka Jawna – Mielec, „SANGER METAL" Sp. z o.o. – Podstrefa Szczecin,  „HKL DEKORACJA OKIEN" Sp. z o.o. – Podstrefa Szczecin, BURY Automotive Sp. z o.o. – Mielec, TRI (POLAND) Sp. z o.o. – Podstrefa Zagórz, MTU Aero Engines Sp. z o.o. – Podstrefa Trzebownisko, Przedsiębiorstwo Produkcyjne MARGOMED Stanisław Margol – Podstrefa Lublin.

Spotkanie Inwestorów SSE EURO-PARK MIELEC uświetnił nastrojowy recital znakomitej polskiej wokalistki Grażyny Łobaszewskiej.