A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSzkolenia dla osób dorosłych

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu realizuje projekt „Akademia Kwalifikacji Zawodowych”.

Projekt jest współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Jakość Edukacji i Kompetencji w Regionie, Działanie 9.5  Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych.

Oferta szkoleniowa w ramach projektu skierowana jest do 188 osób dorosłych (w tym co najmniej 20 kobiet) wykazujących deficyty w zakresie kwalifikacji zawodowych, szczególnie osoby starsze i o niskich kwalifikacjach z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.

Kryteria dostępu do projektu:

Kryteria obowiązkowe – osoba pełnoletnia, zamieszkująca lub pracująca w powiecie mieleckim.

Kryteria dodatkowe (każde premiowane 1 punktem podczas rekrutacji):

  • niskie kwalifikacje (do poziomu ISCED 3 włącznie, czyli co najwyżej wykształcenie ponadgimnazjalne),
  • wiek powyżej 50 lat,
  • niepełnosprawność.

Kursy realizowane będą wg poniższych założeń:

  • Kursy Umiejętności Zawodowych:

Nazwa

Liczba godzin

Liczba osób

Koszt kursu [zł]

Administrowanie sieciowym systemem operacyjnym SUSE Linux Server

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami [351103]

50

12

183,11

Urządzenia sieciowe

Kwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami [351103]

65

12

219,74

Tworzenie stron internetowych

Kwalifikacja E.14. Tworzenie aplikacji internetowych oraz administrowanie bazami [351103]

70

12

256,36

Programowanie, obsługa i użytkowanie tokarek CNC

Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504]

150

12

549,34

Programowanie, obsługa i użytkowanie frezarek CNC

Kwalifikacja M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających [311504]

150

12

549,34

Podstawy Adobe Photoshop - Grafika rastrowa z elementami podstaw obróbki fotografii cyfrowej

Kwalifikacja A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania [311911]

50

12

146,49

  • Kursy umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych:

Nazwa

Liczba godzin

Liczba osób

Koszt kursu [zł]

Projektowanie w systemie AutoCAD

80

12

292,98

Projektowanie w systemie CATIA

40

12

146,49

Kurs podstaw rachunkowości

104

12

380,88

Solid Works

48

12

175,79

Uprawnienia na wózki widłowe z wymianą butli gazowych

67

12

245,37

Uprawnienia elektryczne SEP

30

12

109,87

Spawanie metodą TIG (141)

103

12

377,22

Spawanie metodą MAG (135)

145

12

531,03

Kurs dla technicznego personelu lotniczego

198

20

435,08

Szczegółowe informacje na stronie akz.ckp.edu.pl oraz w Biurze Projektu:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

ul. Wojska Polskiego 2B, I piętro, p.1

39-300 Mielec

tel. 17 250 64 84

e-mail: a.tomczyk@ckp.edu.pl