A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaStrefy Polski Wschodniej w Singapurze

W dniach 13-18.08.2013 r. SSE EURO-PARK MIELEC  uczestniczyła w misji inwestycyjnej w  Singapurze, organizowanej przez Polską Agencję  Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ).

Celem misji była prezentacja potencjału gospodarczego i możliwości inwestycyjnych Polski Wschodniej, a szczególnie atrakcyjności inwestycyjnej 5 specjalnych stref ekonomicznych (warmińsko-mazurska, suwalska, starachowicka, tarnobrzeska i mielecka) i parków technologicznych. Prezentacje stref i parków  oraz informacji dotyczących warunków  prawnych i korzyści  oferowanych inwestorom w Polsce  podczas seminarium w dniu 15.08.2013 r. spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników - przedstawicieli około 25 firm. Biznes singapurski szczególnie zainteresowały możliwości inwestycyjne, partnerstwo publiczno-prawne (PPP) oraz projekty z sektora utylizacji odpadów. Przykładem już istniejącej współpracy zaprezentowanym na seminarium jest duży projekt gospodarowania odpadami municypalnymi w Białymstoku, realizowany przez singapurski Keppel Seghers w ramach partnerstwa z polskimi wykonawcami.W końcu października br. planowana jest w Polsce rewizyta premiera Singapuru, któremu towarzyszyć będą przedstawiciele biznesu singapurskiego, zainteresowani podjęciem współpracy z firmami polskimi.  Polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość bezpośrednich spotkań z firmami towarzyszącymi premierowi  w trakcie seminarium, które odbędzie się w PAIiIZ w Warszawie.