A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSSE inicjatorem współpracy biznesu z oświatą

220 mln zł planuje przeznaczyć Ministerstwo Gospodarki na rozwijanie programu dotyczącego szkolnictwa zawodowego, którego celem będzie przygotowanie uczniów pod potrzeby firm w strefach ekonomicznych.

Za kreowanie współpracy przedsiębiorców ze szkołami zawodowymi odpowiedzialni będą zarządzający SSE. Ich rola sprowadzi się do zidentyfikowaniu planów zatrudnieniowych firm oraz inicjowaniu współpracy ze szkołami przygotowującymi uczniów na potrzeby firm.

Realizacja całego przedsięwzięcie będzie finansowana w ramach programu POWER z unijnej  perspektywy na lata 2014-2020.