A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSSE EURO-PARK MIELEC wzorem dla stref ekonomicznych w Polsce

Sześciu przedsiębiorców z sektora MŚP uroczyście odebrało zezwolenia na prowadzenie działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC podczas zorganizowanej 28 kwietnia 2014 r. konferencji „Mały biznes, duże korzyści". Kolejnych kilkanaście wniosków złożonych przez przedsiębiorców czeka już na rozpatrzenie.

28 kwietnia 2014r.w budynku Inkubatora Technologicznego Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce koło Rzeszowa odbyła się konferencja „Mały biznes, duże korzyści". Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach kampanii promocyjnej stref  „Dbamy o dobrą markę polskiej gospodarki" pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.

W konferencji wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., specjalnych stref ekonomicznych, Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego, Województwa Podkarpackiego, uczelni, a także przedsiębiorcy.

Teresa Kubas-Hul, zastępca prezesa PARP przedstawiła uczestnikom możliwości wsparcia w ramach przygotowanych programów rządowych, w tym – nowej perspektywy finansowej UE 2014 – 2020. Z kolei Teresa Korycińska, z-ca dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia Ministerstwa Gospodarki, uwagę zaproszonych gości skierowała na obecny status  specjalnych stref ekonomicznych w Polsce oraz na przewidywanych i planowanych zmianach w udzielaniu  zezwoleń w II połowie 2014 r.

W trakcie konferencji, sześciu firmom MŚP uroczyście wręczono zezwolenia na prowadzenie działalności w SSE EURO-PARK MIELEC. Na jej terenie oprócz dużych, międzynarodowych koncernów działają małe i średnie firmy, które stanowią aż 75% wszystkich firm w strefie (co jest wskaźnikiem wyższym niż średnia wyliczona dla wszystkich stref).

Potencjał firm MŚP działających w SSE EURO-PARK MIELEC zaprezentowany został na przykładzie  Spiroflex Sp. z o. o. i Retech Sp. z o. o., które przeszły ścieżkę rozwoju „od inkubatora do strefy" oraz  P.H. ELMAT Sp. z o.o. i  D.A. GLASS - DOROS TEODORA, jako firm sukcesu, realizujących kilka projektów w strefie. Profil działalności spółek jest zróżnicowany, a ich nowoczesne produkty z powodzeniem konkurują na rynkach międzynarodowych.

Często mówi się o tym, że polska gospodarka pretenduje do tego by stać się innowacyjną. Jednak już dziś wiele firm działających w strefie mieleckiej osiągnęło wysoki poziom innowacyjności – zaznaczył podczas konferencji Marcin Zieliński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu, Mariusz Błędowski podkreślił, że w ciągu blisko dwudziestu lat udzielono  267 zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE EURO-PARK MIELEC, tworząc tym samym wiele tysięcy miejsc pracy. Kolejnych kilkanaście wniosków czekających na rozpatrzenie jest dobrą informacją dla rynków pracy w regionach, gdzie funkcjonują podstrefy Mieleckiej SSE. Pod koniec 2013 r. w firmach SSE EURO-PARK MIELEC posiadających zezwolenia pracowało około 23,6 tys. pracowników, a poniesione nakłady inwestycyjne  wyniosły ok. 6,1 mld zł, z czego  ponad 0,42 mld zł w ubiegłym roku. Od początku 2014 r. wydano już 11 zezwoleń, a przedsiębiorcy, którzy je otrzymali, zadeklarowali nakłady w wysokości ponad 168 mln zł oraz 216 nowych miejsc pracy.

SSE EURO-PARK MIELEC została utworzona w 1995 r. Zajmuje 1363 ha i jest zlokalizowana w 25 podstrefach: na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce, oraz na Pomorzu Zachodnim.  Wśród największych pracodawców znajdują się takie firmy jak: Lear Corporation Poland II Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o., BURY  Sp. z o.o., BORGWARNER  POLAND  Sp. z o.o. , MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o., Firma Oponiarska DĘBICA S.A., Zelmer Pro Sp. z o.o., BRW Sp. z o.o. Wiodące branże to m.in.: lotnictwo, motoryzacja, obróbka metali czy przetwórstwo tworzyw sztucznych.