A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSSE EURO-PARK MIELEC będzie funkcjonować do 2026 roku

23 lipca br. Rada Ministrów wydała długo oczekiwane rozporządzenia zmieniające rozporządzenia w sprawie specjalnych stref ekonomicznych: kamiennogórskiej, katowickiej, kostrzyńsko-słubickiej, krakowskiej, legnickiej, łódzkiej, mieleckiej, pomorskiej, słupskiej, starachowickiej, suwalskiej, tarnobrzeskiej, wałbrzyskiej, warmińsko-mazurskiej, przedłożone przez ministra gospodarki.

Zgodnie z dotychczasową legislacją, 14 specjalnych stref ekonomicznych Polsce mogły funkcjonować tylko do 2020 roku.

Głównym celem wydłużenia funkcjonowania stref do 2026 r. jest zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Polski oraz stworzenie szansy na wykorzystanie całej puli powierzchni SSE.

Rozwój projektów w strefach w Polsce oczekiwany w związku z wydłużeniem okresu funkcjonowania stref przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy i korzystnie wpłynie na konkurencyjność polskiej gospodarki.

Wydłużenie okresu funkcjonowania sse nie stoi w sprzeczności z zasadami udzielania pomocy publicznej w państwach Unii Europejskiej. Zasady te są formułowane dla kolejnych okresów programowania i wprowadzane do przepisów krajowych, regulujących funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymają zezwolenia na działalność w sse po 1 stycznia 2014 r. będą podlegać nowym zasadom.

Rozporządzenia wchodzą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (KPRM)

Przedłużenie okresu działalności stref o 6 lat wpłynie na rozwój nowych projektów
w EURO-PARK MIELEC w lokalizacji, położonych głownie w Polsce Wschodniej (podkarpackie, lubelskie).