A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSSE EURO-PARK MIELEC, Katowicka SSE oraz Miasto Częstochowa o współpracy

Trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy SSE EURO-PARK MIELEC, Katowicką SSE a miastem Częstochowa podpisali szefowie stref z prezydentem Częstochowy.

Porozumienie zakłada współdziałanie w tworzeniu warunków do inwestowania w mieście m.in. powołanie wspólnego zespołu roboczego, którego zadaniem będzie wspieranie miasta w promocji miejskich terenów inwestycyjnych.

Ponad to prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk zawarł osobne umowy z przedstawicielami stref. Z Katowicką SSE w sprawie zlecenia jej zarządowi przeprowadzenia przetargów na sprzedaż należących do miasta działek w obrębie tzw. obszaru Skorki, a z kolei z Mielecką strefą odnośnie budowy i utrzymaniu przez miasto niespełna kilometrowej drogi na terenie tej strefy.

Częstochowscy radni w ubiegłym roku zgodzili się na objęcie mielecką strefą pohutniczych gruntów w rejonie ul. Korfantego, Koksowej i Wielkopiecowej. Decyzję w tej sprawie rząd podjął w marcu, a do strefy weszło ponad 34 ha. Natomiast rozszerzenie dotychczasowych terenów KSSE w Częstochowie o ok. 36 ha uprawomocniło się 30 maja.

Władze Częstochowy szczególnie zwracają uwagę na tworzenie preferencyjnych warunków dla inwestorów wobec aktualnej sytuacji rynkowej ISD Huty Częstochowa i ciągłej redukcji zatrudnienia.