A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSpotkanie z uczestnikami misji gospodarczej ze stanu Georgia, USA na Podkarpaciu

W dniu 24 października 2014 r. przebywała na Podkarpaciu misja gospodarcza ze stanu Georgia, USA, będąca wizytą studyjną mającą na celu zapoznanie się z potencjałem gospodarczym regionu i nawiązanie bezpośrednich kontaktów biznesowych.

W skład delegacji wizytującej Podkarpacie wchodzili przedstawiciele izby handlowej Metro Atlanta Chamber, organizacji zrzeszającej lokalny sektor MŚP, a także przedsiębiorcy reprezentujący kilka sektorów, w tym firmy lotnicze oraz spożywcze.

Spotkanie odbyło się w siedzibie Inkubatora Technologicznego w Rzeszowie-Jasionka, z udziałem przedstawicieli RARR S.A., ARP S.A. Oddziału w Mielcu, Doliny Lotniczej, miasta Krosna oraz przedstawicieli przedsiębiorców działających na terenie SSE EURO-PARK MIELEC i Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis. Delegacji towarzyszyli przedstawiciele PAIiIZ.

Program spotkania obejmował prezentacje potencjału i możliwości współpracy: SSE EURO-PARK MIELEC, Podstrefy EURO-PARK MIELEC w Krośnie oraz Doliny Lotniczej i zwiedzanie strefy w lokalizacji w pobliżu lotniska Jasionka w Rzeszowie.

W trakcie prezentacji mieleckiej strefy zapoznano uczestników misji z ofertą inwestycyjną EURO-PARK MIELEC, korzyściami i warunkami inwestowania w strefie oraz możliwościami współpracy z firmami strefowymi.

Godziny popołudniowe wizyty poświęcone były spotkaniom B2B przedsiębiorców działających na terenie mieleckiej strefy oraz członków klastra Dolina Lotnicza zainteresowanych możliwością współpracy na rynku USA.

Zakończeniem wizyty uczestników misji na Podkarpaciu było spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

Wizyta studyjna stanu Georgia na Podkarpaciu poprzedzona została wcześniejszymi spotkaniami w Ministerstwie Gospodarki  oraz PAIiIZ w Warszawie.

Georgia jest jednym z najsilniej uprzemysłowionych stanów USA, z dominacją następujących sektorów: lotnictwo i przemysł obronny, motoryzacja, rolnictwo i przemysł spożywczy, energetyka, reprezentowanych zarówno przez światowych liderów biznesowych jak i szereg małych i średnich firm działających w sektorze wytwarzania i usług.