A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaSpotkanie z Prezydentem Mielca

27 września 2017 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców oraz Zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC z Panem Tadeuszem Siemkiem, Zastępcą Prezydenta Mielca.

szp1W siedzibie mieleckiego Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. dyskutowano na tematy dotyczące organizacji komunikacji transportowej w obrębie Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz jakości powietrza w Mielcu.

W ramach pierwszej z wyżej wymienionych kwestii celem było wypracowanie optymalnych rozwiązań w komunikacji na terenie strefy, gdzie pracownikom coraz bardziej zaczyna doskwierać brak miejsc parkingowych a możliwości rozbudowy istniejących parkingów są mocno ograniczone. Najlepszą odpowiedzią na ten problem wydaje się być wprowadzenie przez komunikację miejską szeregu udogodnień dla pracowników dojeżdżających do zakładów zlokalizowanych na terenie strefy.

Z kolei sprawa jakości powietrza jest od dłuższego czasu szeroko omawiana w całej Polsce. Zadbanie o to leży w gestii całego społeczeństwa i dlatego również w Mielcu nie omijają tego tematu. Spotkanie posłużyło dyskusji jak również prezentacji rozwiązania umożliwiającego dokonanie oceny jakości powietrza dla danego miejsca. Mowa o specjalnych czujnikach, które instalowane są już w wielu miastach w kraju a, które są w stanie zmierzyć poziom zanieczyszczeń (w tym zawiesiny pyłów), temperaturę, ciśnienie i wilgotność powietrza.

W najbliższym czasie powinniśmy się doczekać rezultatów powyższego spotkania, które owocowało w „żywą” dyskusję i interesujące propozycje dla poruszonych spraw.

Dzięki organizacji takich spotkań łatwiej jest o wypracowanie wspólnego stanowiska odnośnie wielu newralgicznych tematów, które dotykają tak przedsiębiorców strefowych jak i wszystkich mieszkańców miasta.

szp2szp3