A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKorzystniejsze warunki inwestowania do 2016 !

Korzystniejsze warunki inwestowania do 2016 r.:
  • możliwość wcześniejszego rozpoczęcia inwestycji
  • max. pułap pomocy publicznej  do 31.12.2016
  • złagodzenie kryterium włączania do stref gruntów prywatnych
  • dopuszczenie reinwestycji na terenach włączonych do strefy jako grunty prywatne