A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPolskie Mosty Technologiczne

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A realizuje projekt Polskie Mosty Technologiczne (PMT)*  skierowany do polskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Głównym założeniem projektu jest wsparcie innowacyjnych MSP w procesie internacjonalizacji na rynkach poza unijnych.

W ramach projektu dofinansowany przedsiębiorca otrzyma m.in.:

  • wysokiej  jakości usługi doradczo – szkoleniowe na temat wybranego rynku zagranicznego i procesu budowy strategii,
  • pomoc w stworzeniu strategii ekspansji,
  • merytoryczne i operacyjne wsparcie Zagranicznego Biura Handlowego PAIH (ZBH) podczas maksymalnie miesięcznego pobytu na rynku docelowym.

Pierwszy nabór wniosków planowany jest w II kw. 2018 r do: USA, Kanady i Meksyku.

Więcej informacji na:

* Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023.