A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPółrocze 2013 w mieleckiej strefie

W pierwszej połowie br. z ogromną satysfakcją odnotowaliśmy znaczącą ilość zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w EURO-PARK MIELEC udzielonych przedsiębiorcom zamierzającym uruchomić nowe projekty w naszej strefie.
W ciągu 6 miesięcy br. ARP S.A., jako zarządzający strefą, udzieliła łącznie 15 zezwoleń, tj. tyle samo co w ciągu całego ubiegłego roku, w tym:
- 11 zezwoleń w strefowych lokalizacjach Podkarpacia
- 4 zezwolenia w lokalizacjach lubelskich
Projekty tegoroczne to: ok. 209,9 mln zł deklarowanych nakładów inwestycyjnych na rozwój projektów w strefie i 311 planowanych miejsc pracy. Branże: lotnictwo, farmaceutyka, produkcja komponentów do środków transportu, przetwórstwo tworzyw sztucznych, spożywcza, budownictwo.
Według stanu na 31.03.2013 r. udzieliliśmy łącznie 239 zezwoleń – przedsiębiorcy realizujący projekty w ramach tych zezwoleń ponieśli łączne nakłady inwestycyjne
w wysokości 5 759 372 821 zł i utworzyli 21 241 miejsc pracy.
Inni chcą uczyć się od nas …..
SSE EURO-PARK MIELEC oceniana jest jako skuteczny instrument wsparcia rozwoju regionalnego i jako modelowa koncepcja znajduje zainteresowanie wśród innych regionów, również za granicą, których przedstawiciele wizytują naszą strefę  w poszukiwaniu wzorców dla tworzenia podobnie funkcjonujących obszarów we własnych krajach.
Były więc wcześniej wizyty z Ukrainy, Iraku i niedawno z Senegalu (Afryka jest jednym z priorytetów w ekspansji ekonomicznej wielu zaawansowanych gospodarek świata). Goście z Senegalu zapoznani zostali szczegółowo z historią i teraźniejszością strefy oraz jej dorobkiem na rzecz rozwoju regionu. Prezentacja strefy wzbudziła ogromne zainteresowanie oraz wiele szczegółowych pytań w zakresie zagadnień mogących pomóc w tworzeniu podobnych do naszego rozwiązań w Senegalu.