A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPodziękowania dla ARP S.A.

Na ostatnim posiedzeniu sesji Rady Gminy została podsumowana kadencja 2010-2014. Wójt Gminy Dębica przedstawił, jak zmieniała się gmina w przeciągu ostatnich lat, prezentując najważniejsze inwestycje w zakresie infrastruktury, oświaty, kultury i sportu.

debica-sesjaPodczas spotkania szczególne podziękowania skierowano do Radnych, sołtysów oraz przedsiębiorców i wszystkich osób, które przyczyniły się do rozwoju gminy m.in. do przedstawicieli Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Gmina Dębica realizowała wiele projektów inwestycyjnych w obszarze rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej. W ostatnim czasie władze gminy uzbroili tereny inwestycyjne, stwarzając warunki do pozyskiwania inwestorów.

Od marca br. na terenie gminy, w miejscowości Pustków funkcjonuje obszar inwestycyjny należący do podstrefy Dębica SSE EURO-PARK MIELEC. Dębicka Podstrefa w Pustkowie obejmuje prawie 23 hektary terenu przeznaczonego pod działalność inwestycyjną związaną z produkcją, składowaniem i usługami. Atutami tych terenów jest bliskość węzła autostrady A4 oraz portu lotniczego Rzeszów-Jasionka.