A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaPodsumowanie działalności SSE EURO-PARK MIELEC w 2014 roku

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu zorganizował coroczne uroczyste spotkanie z inwestorami SSE EURO-PARK MIELEC. 16 stycznia br. w Hotelu Iskierka w Mielcu podsumowano kolejny rok działalności sse.

Na zaproszenie ARP S.A. w uroczystości wzięli udział goście oficjalni: Krystyna Skowrońska Poseł na Sejm RP, Władysław Ortyl Marszałek Województwa Podkarpackiego, Grażyna Borek Wicewojewoda Podkarpacki, przedstawiciele Zarządu Agencji: Marcin Zieliński Wiceprezes Zarządu i Andrzej Karabon Pełnomocnik Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Pan oraz przedstawiciele samorządów.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości przez Krzysztofa Ślęzaka, Dyrektora mieleckiego Oddziału ARP S.A.

Spotkanie było okazją do przedstawienia  nowej strategii ARP S.A Pana Marcin Zielińskiego, Wiceprezesa Zarządu. Innowacje, restrukturyzacja i inwestycje stanowią bazę działań na rzecz podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw. Proinwestycyjna polityka Agencji oraz tworzenie nowych narzędzi do pobudzania przedsiębiorczości m.in.: zawiązanie spółki ARP Venture pozwolą na wspieranie innowacyjnych rozwiązań dla rozwoju polskiego przemysłu.

Krzysztof Ślęzak Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu podsumował miniony rok w działalności SSE EURO-PARK MIELEC. Był to czas, w którym mielecka strefa osiągnęła rekordowy wynik pod względem ilości wydanych zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie sse. 42 wydane zezwolenia to deklaracje w postaci 1,36 mld PLN do zainwestowania w strefie i 1521 nowe miejsca pracy w strefowych firmach.
W swojej prezentacji Krzysztof Ślęzak wyraził uznanie i podziękowania inwestorom za ich zaangażowanie w sukces strefy oraz wkład w rozwój regionów, w których realizują swoje inwestycje.

W 2014 r., po dwóch włączeniach gruntów w granice strefy, obszar mieleckiej sse wynosi 1460 ha. Nowe podstrefy zostały utworzone w Chełmie, Częstochowie i Rejowcu Fabrycznym, a Dębica, Głogów Młp. i Rzeszów zyskały nowe tereny inwestycyjne.

Po oficjalnym wręczeniu przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w SSE udzielonych w 2014 r., Marcin Zieliński Wiceprezes Zarządu wraz z Andrzejem Karabonem Pełnomocnikiem Zarządu ds. SSE w imieniu Zarządu ARP S.A. podziękowali Panu Mariuszowi Błędowskiemu za efektywne kierowanie mieleckim Oddziałem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. i współtworzenie pierwszej specjalnej strefy ekonomicznej w Polsce.

Podczas przemówień zaproszonych gości Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl zwrócił uwagę na wpływ SSE EURO-PARK MIELEC na rozwój południowo-wschodniej Polski i szanse jakie mają przed sobą władze regionu wobec nowej perspektywy funduszy unijnych na lata 2014-2020.

Z kolei Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Skowrońska wskazała w swojej wypowiedzi na potencjał drzemiący w regionie, który powinniśmy wykorzystywać aby w przyszłości ta część Polski nie była tylko krótkim przystankiem w podróży życiowej dla młodych ludzi a miejscem docelowym z dobrymi warunkami do egzystowania.

Następnie Wicewojewoda Podkarpacki, Pani Grażyna Borek, podkreśliła istotę funkcjonowania strefy dla rozwoju przedsiębiorczości na danym obszarze.

Daniel Kozdęba, nowo wybrany Prezydent Mielca w swoim wystąpieniu  powiedział, że bardzo liczy na owocną współpracę UM Mielca z ARP S.A. w obszarze tworzenia warunków dla nowych miejsc pracy dla mieszkańców regionu.

SSE EURO-PARK MIELEC została utworzona w 1995 r. Zajmuje obecnie 1460 ha i jest zlokalizowana w 26 podstrefach: na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce, oraz na Pomorzu Zachodnim. Od początku powstania strefy nakłady poniesione przez inwestorów wynoszą ponad 6,4 mld zł, a zatrudnienie przekroczyło 26,7 tys. osób. Do tej pory wydano 298 zezwoleń na prowadzenie działalności na obszarze strefy. Wśród największych pracodawców znajdują się takie firmy jak: Lear Corporation Poland II Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o., BURY  Sp. z o.o., BORGWARNER  POLAND  Sp. z o.o. , MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o., Firma Oponiarska DĘBICA S.A., Zelmer Pro Sp. z o.o., BRW Sp. z o.o. Wiodące branże to: lotnictwo, motoryzacja, obróbka metali oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych.