A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaNowe tereny inwestycyjne w mieleckiej sse

Rada Ministrów wyraziła zgodę na powiększenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. 2 grudnia zapadła decyzja włączenia do mieleckiej sse terenów inwestycyjnych na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie o łącznej powierzchni przekraczającej 110 ha.

Strefa powiększyła się o grunty w podstrefach Rzeszów (ponad 55,47 ha) i Głogów Małopolski (ponad 27,48 ha) oraz o tereny gminy Rejowiec Fabryczny (27,10 ha), gdzie powstała nowa podstrefa.

W przyjętym przez Radę Ministrów rozporządzeniu zapisano również wyłączenie z sse ponad 12 ha w podstrefach Dębica, Jarosław i Ropczyce.

Po zmianach powierzchnia mieleckiej specjalnej strefy ekonomicznej wynosi ponad 1460 ha.

Celem zmiany granic strefy jest wykorzystanie instrumentu specjalnych stref ekonomicznych dla rozwoju nowych inwestycji oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

SSE EURO-PARK MIELEC jest wiodącą strefą w Polsce pod względem tworzenia warunków dla nowych inwestycji. Utworzona została w 1995 r. jako pierwsza sse w Polsce. Od początku powstania strefy nakłady poniesione przez inwestorów wynoszą ponad 6,4 mld zł, a zatrudnienie przekroczyło 26,7 tys. osób. Do tej pory wydano 298 zezwoleń na prowadzenie działalności na obszarze strefy.