A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaNowe inwestycje w Mielcu i Lubartowie

Kolejne zezwolenia na działalność gospodarczą w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC uzyskały spółki Mondi Bags Mielec i DRUKARNIA PEGWAN.

Mondi Bags Mielec prowadzi działalność gospodarczą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC od 1999 roku.

W ramach nowej inwestycji w strefie przedsiębiorca poniesie ponad 42 mln zł nakładów inwestycyjnych oraz zwiększy zatrudnienie o co najmniej 26 nowych pracowników

Spółka należy do międzynarodowego koncernu papierniczego Mondi - największy światowy producent worków papierowych. Odbiorcami wyrobów są najwięksi producenci cementu, wapna, cukru w Polsce i za granicą.

W podstrefie Lubartów DRUKARNIA PEGWAN planuje wybudować zakład produkcyjny wraz z zapleczem socjalno – biurowym i magazynowym oraz zakupić specjalistyczne maszyny i urządzenia niezbędne do uruchomienia planowanej produkcji etykiet. Odbiorcami tych produktów będą producenci z branży spożywczej, chemicznej, kosmetycznej i farmaceutycznej.

Spółka współpracuje ze znanymi i liczącymi się na rynku producentami napojów.
Do najważniejszych z nich zalicza się Grupa Żywiec, Carlsberg, Nestle Polska, Kenpol, Browary Lubelskie Perła, Foodcare i inni.

W związku z realizacją projektu przedsiębiorca poniesie ponad 20 mln zł nakładów oraz zatrudni 12 nowych pracowników.

Od początku tego roku ARP wydała już 18 zezwoleń na inwestycje na terenie mieleckiej strefy. Firmy, które otrzymały zezwolenia zadeklarowały poniesienie nakładów inwestycyjnych przekraczających 284 mln zł i utworzenie 492 nowych miejsc pracy.

Rok 2015 jest szczególnym rokiem w historii SSE EURO-PARK MIELEC. Mija 20 lat od utworzenia pierwszej w Polsce specjalnej strefy ekonomicznej, która powstała w 1995 r. w czasie trudnego okresu transformacji polskiej gospodarki.

SSE EURO-PARK MIELEC jest wiodącą strefą w Polsce pod względem tworzenia warunków dla nowych inwestycji. Od początku powstania strefy nakłady poniesione przez inwestorów wynoszą 7,2 mld zł, a zatrudnienie przekroczyło 26,6 tys. osób. Do tej pory wydano 316 zezwoleń na prowadzenie działalności na obszarze strefy.

Wśród największych pracodawców znajdują się takie firmy jak: Lear Corporation Poland II, Polskie Zakłady Lotnicze, KIRCHHOFF POLSKA, BURY, BORGWARNER  POLAND, MTU Aero Engines Polska, Firma Oponiarska DĘBICA, Zelmer Pro, BRW. Wiodące branże to: lotnictwo, motoryzacja, obróbka metali oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych.