A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaML System i Spiroflex inwestują w strefie

Kolejne zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC uzyskały spółki ML System i Spiroflex.

Firma ML System powstała w 2007 roku. Obecnie ML System zajmuje się głównie wdrażaniem zaawansowanych technologicznie rozwiązań w budownictwie. Jako jedna z pierwszych firm w Polsce wyspecjalizowała się w projektowaniu i wykonywaniu zintegrowanych systemów opartych na technologii ogniw fotowoltaicznych. Produkuje moduły fotowoltaiczne, które montowane są na elewacji budynku, w otworach okiennych, w świetlikach oraz na zadaszeniach parkingów.

Ponadto spółka samodzielnie prowadzi prace badawczo - rozwojowe w dziedzinie fotowoltaiki. W efekcie przeprowadzonych prac wdrożyła własne wysoko innowacyjne rozwiązania w fotowoltaiczne zintegrowanej z budownictwem.

W podstrefie Trzebownisko ML System planuje wybudować halę produkcyjną i uruchomić linie technologiczne niezbędne do precyzyjnej obróbki i zespalania szkła.

W związku z realizacją projektu przedsiębiorca poniesie ponad 20 mln zł nakładów oraz zatrudni 12 nowych pracowników.

Pod koniec lutego br. już trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w mieleckiej strefie otrzymała spółka Spiroflex.

Producent kompleksowych systemów odprowadzania spalin oraz systemów wentylacyjnych w ramach nowej inwestycji szacowanej na 5 mln złotych stworzy 10 nowych miejsc pracy.

W 2015 roku ARP S.A. udzieliła już 4 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie mieleckiej SSE. Firmy, które otrzymały zezwolenia zadeklarowały poniesienie nakładów inwestycyjnych przekraczających 52,5 mln zł i utworzenie 47 nowych miejsc pracy.

SSE EURO-PARK MIELEC została utworzona w 1995 r. Zajmuje obecnie 1460 ha i jest zlokalizowana w 26 podstrefach: na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce, oraz na Pomorzu Zachodnim.

Od początku powstania strefy nakłady poniesione przez inwestorów wynoszą ponad 6,6 mld zł, a zatrudnienie przekroczyło 26,8 tys. osób. Do tej pory wydano 302 zezwolenia na prowadzenie działalności na obszarze strefy.

Wśród największych pracodawców znajdują się takie firmy jak: Lear Corporation Poland II Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o., BURY  Sp. z o.o., BORGWARNER  POLAND  Sp. z o.o. , MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o., Firma Oponiarska DĘBICA S.A., Zelmer Pro Sp. z o.o., BRW Sp. z o.o. Wiodące branże to: lotnictwo, motoryzacja, obróbka metali oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych.