A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaMarketing gospodarczy województwa lubelskiego

Wydarzenie zainicjowało projekt marketingowy, który realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i firma PwC Polska Sp. z o.o.

konferencja Lublin1 października 2014 roku, podczas konferencji przedstawiono założenia i plan działania w ramach projektu. Głównym celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie wizerunku gospodarczego oraz atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubelskiego poprzez udoskonalenie systemu wsparcia inwestorów i eksporterów.

Efektem projektu będzie wypracowanie i implementacja szczegółowego programu działań na lata 2014-2015,  wspierającego przedsiębiorców.

W konferencji wzięli udział reprezentanci władz lokalnych, przedsiębiorców z regionu oraz przedstawiciele podmiotów otoczenia biznesu również Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Wydarzenie było m.in. okazją do rozmowy o roli samorządów i instytucji centralnych w promocji eksportu i inwestycji zagranicznych. Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i przedsiębiorcy mówili o swoich doświadczeniach związanych ze współpracą z sektorem publicznym.