A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKrzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski dla Dyrektora Błędowskiego

Dyrektor Oddziału w Mielcu Agencji Rozwoju Przemysłu Mariusz Błędowski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenia państwowe wręczył wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski podczas uroczystości w urzędzie wojewódzkim.

Dyrektor Mariusz Błędowski kieruje Oddziałem w Mielcu Agencji Rozwoju Przemysłu, który zarządza Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC. Były długoletni pracownik przemysłu lotniczego w WSK – Mielec, od 1994 roku związany jest z obszarem specjalnych stref ekonomicznych. Koordynował prace zespołu przygotowującego utworzenie pierwszej w Polsce SSE oraz współtworzył projekt ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, czyli podstawę do ustanowienia najpierw Mieleckiej strefy, a następnie kolejnych takich obszarów w Polsce.

Podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim wręczono łącznie 32 odznaczenia państwowe.

Order Odrodzenia Polski to drugie najwyższe polskie państwowe odznaczenie cywilne, nadawane za wybitne osiągnięcia na polu oświaty, nauki, sportu, kultury, sztuki, gospodarki, obronności kraju, działalności społecznej czy służby państwowej.