A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKonkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

Konkurs adresowany jest do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno – prywatnego.

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie. Podobnie jak w minionym roku nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach: 

  • Promowanie ducha przedsiębiorczości
  • Inwestowanie w umiejętności
  • Rozwój środowiska biznesowego
  • Wspieranie umiędzynarodowiania działalności biznesowej
  • Wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami
  • Przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne

Nagroda główna zostanie przyznana zgłoszonej inicjatywie wspierania i promowania przedsiębiorczości, która zostanie uznana za najbardziej innowatorską i inspirującą w całej Europie.

Szczegółowe informacje stronie Ministerstwa Gospodarki:

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2015