A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKonkurs dla branży automotive

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), którego celem będzie wsparcie kadr dla przemysłu motoryzacyjnego poprzez uruchomienie „krótkich cykli kształcenia” w szkołach wyższych -  odpowiadających 5. poziomowi Polskich Ram Kwalifikacji (PRK). Szczegóły na stronie (konkurs MOTO PO WER): http://www.power.gov.pl/nabory/1-59/).

Uczelnie we współpracy z pracodawcami działającymi w przemyśle motoryzacyjnym mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na opracowaniu specjalistycznych programów kształcenia w obszarach istotnych dla przemysłu motoryzacyjnego oraz przetestowaniu ich w praktyce (realizacja programu) przez okres około 2 lat. Dofinansowanie przeznaczone będzie na realizację wyłącznie krótkich cykli kształcenia (max. 2-letnich) realizowanych pilotażowo w konkursie w formie kursów, a docelowo - ta forma kształcenia może kończyć się uzyskaniem tytułu dyplomowanego specjalisty.

Istotnym elementem kształcenia będzie praktyka w miejscu pracy, która odbywać się będzie u pracodawcy współpracującego z uczelnią przy tworzeniu programu kształcenia dopasowanego do jego potrzeb kadrowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie trwał od 15 września 2017 r. do 15 października 2017 r.

Niniejszym, w imieniu Dyrektora Departamentu EFS, Piotra Krasuskiego, zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego chcemy Państwa szczegółowo zapoznać z założeniami konkursu, wyjaśnić, co powinien zawierać wniosek o dofinansowanie, aby otrzymać dofinansowanie oraz omówić wszelkie inne kwestie dotyczące wymogów konkursu. Spotkanie będzie szansą na uzyskanie odpowiedzi na pytania i wątpliwości dotyczące procesu naboru i późniejszej realizacji projektów wybranych w ramach konkursu.

Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali również przedstawiciele uczelni prowadzących kształcenie na kierunkach technicznych z terenu całego kraju, których chcemy zachęcić do udziału w konkursie.  Liczymy, że spotkanie będzie szansą nawiązania współpracy pomiędzy środowiskiem przedsiębiorców a środowiskiem akademickim w celu wspólnego przygotowania wniosku aplikacyjnego.

Spotkanie odbędzie się 6 lipca br. w siedzibie Ministerstwa Rozwoju przy ul. Wspólnej 2/4 w sali im. Min. Grażyny Gęsickiej - A w godzinach 10.00-15.00.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie udziału w spotkaniu jednego przedstawiciela z Państwa instytucji na formularzu zgłoszeniowym na adres: ewelina.soloducha@mr.gov.pl.

-------------------------------------------------------

Formularz zgłoszeniowy na spotkanie