A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaKonferencja „Edukacja dla Przemysłu”

Konferencja „Edukacja dla Przemysłu" odbyła się 12 września br. w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania w Mielcu.

Wydarzenie zorganizowała Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. / Oddział w Mielcu wraz z Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Prezydent Miasta Mielca Janusz Chodorowski,  oraz przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek edukacyjnych z regionu.

Konferencję otworzyli jej organizatorzy: Pan Marcin Zieliński, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Pan Zdzisław Nowakowski, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Konferencja została podzielona na trzy części, poświęcone tematyce edukacyjnej, podczas której dyskutowano o możliwościach wzmacniania współpracy biznesu z oświatą.

Wśród prelegentów gościliśmy: prof. dr hab. Inż. Zbigniewa Kąkol, Prorektora ds. nauki AGH w Krakowie, Tomasza Czop, Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Elżnietę Araminowicz, Kierownika działu Egzaminów Zawodowych, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie.

Konferencję zorganizowano w ramach kampanii promocyjnej „Dbamy o dobrą markę polskiej gospodarki" Ministerstwa Gospodarki.

Po konferencji zaproszeni goście zwiedzali Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, zarządzaną przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. Podczas zwiedzania mieli również okazję do zapoznania się ze specyfiką pracy oraz procesem technologicznym w takich przedsiębiorstwach jak Polskie Zakłady Lotnicze oraz Kirchhoff Polska i Bury.

edukacja1
edukacja