A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaII Mieleckie Forum Biznesu

W Hotelu Iskierka w Mielcu odbyła się druga edycja Forum Biznesu, którego tematyka dotyczyła możliwości wsparcia projektów rozwojowych dla przedsiębiorców  czy nawiązania współpracy międzynarodowej oraz zagadnień związanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu (CSR).

Na początek wszystkich gości przywitał Jan Myśliwiec, Zastępca Prezydenta Miasta Mielca, który życzył uczestnikom Forum samych owocnych dyskusji i nowych kontaktów biznesowych.

Następnie głos zabrał Leszek Rożdżeński, Pełnomocnik Zarządu ARP S.A. ds. Kontrahentów. Przedstawił on szeroką ofertę usług finansowych dla przedsiębiorców jak również inne możliwości współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu w ramach takich inicjatyw jak Sieć Otwartych Innowacji, ARP Innovations Pitch, Akademia Innowacji czy programy wsparcia dla zaawansowanych technologicznie branż (gry video, technologie kosmiczne).

W dalszej części Forum Antoni Górski z Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Mielcu przedstawił Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 a z kolei o atrakcyjności niemieckiego rynku zbytu mówiła Anna Tomaszczyk z Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu Krzysztof Ślęzak zaprezentował efekty ponad dwudziestu lat funkcjonowania Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC. W swoim wystąpieniu nawiązał również do przyszłości strefy w kontekście idących zmian, które będą dotyczyć obszaru wspierania nowych inwestycji – w ich następstwie cała Polska stanie się strefą inwestycyjną.

Po części poświęconej biznesowi odbyła się konferencja o tematyce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu według projektu uczestników Szkoły Liderów Miasta Mielca, podczas której zostały zaprezentowane propozycje dla działań o charakterze prospołecznym.

Mieleckie Forum Biznesu to inicjatywa Prezydenta Miasta Mielca Daniela Kozdęby, która ma na celu promocję przedsiębiorczości a także ma być prawdziwym impulsem do pogłębienia współpracy samorządów i środowiska biznesowego.