A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaGranica polsko-ukraińska: szansa czy bariera rozwoju społeczno-gospodarczego

logo pol-ukrW dniach 26-27 marca 2015 r. w Krasiczynie odbyła się konferencja polsko-ukraińska pod hasłem „Granica polsko-ukraińska: szansa czy bariera rozwoju społeczno-gospodarczego".

Konferencja była okazją do podjęcia tematów dotyczących współpracy transgranicznej oraz relacji ekonomicznych Polski i Ukrainy. Szczególną uwagę zwrócono na możliwości poprawy warunków rozwoju przedsiębiorczości w pasie przygranicznym oraz rozwój sieci kontaktów i relacji pomiędzy działającymi tam podmiotami.

Wśród prelegentów byli przedstawiciele najważniejszych resortów gospodarczych i finansowych oraz reprezentanci organów wspierających biznes, przedsiębiorstwa i inwestycje.

W sesji „Specjalne Strefy Ekonomiczne i rozwój regionalny jako oferta wzajemnej wymiany towarowej i inwestycji", Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu, Krzysztof Ślęzak przybliżył działalność SSE EURO-PARK MIELEC - historię tworzenia się strefy, efekty funkcjonowania oraz ofertę inwestycyjną przygotowaną dla potencjalnych inwestorów z Ukrainy.

Współorganizatorem konferencji była Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., natomiast partnerem Oddział ARP S.A. w Mielcu, zarządzający Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC.

krasiczyn konf1krasiczyn konf2