A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaDofinansowanie działań promocyjnych polskich firm na terenie Brazylii

Uprzejmie informujemy, że 1 kwietnia br. Ministerstwo Gospodarki rozpoczęło kampanię promującą polską gospodarkę w kraju i zagranicą. W ramach programu, aby rozszerzyć kierunki polskiego eksportu, MG wytypowało pięć perspektywicznych rynków zagranicznych: Algierię, Brazylię, Kanadę, Kazachstan i Turcję. Dla każdego z tych krajów wybrane zostały wydarzenia promocyjne (targi, konferencje), w których mogą uczestniczyć polscy przedsiębiorcy. Firmy mogą ubiegać się o zwrot nawet 75% kosztów poniesionych na promocję na zagranicznych rynkach. Na przygotowanie m.in. materiałów promocyjnych oraz udział w targach i konferencjach przeznaczono w sumie 160 mln zł.

Więcej informacji znajduje się na stronie:http://www.mg.gov.pl/node/17972. Strona organizatora odpowiedzialnego za promocję polskich firm w Brazylii:http://brazylia.vmg.pl/oferta.html.

Uprzejmie prosimy o poinformowanie zainteresowanych firm o możliwości ubiegania się o dofinansowanie kolejnych imprez odbywających się w tym roku w Brazylii: udziału w targach morskich Brasil Offshore (w czerwcu), metalurgicznych Mecshow (w lipcu), stoczniowych Navalshore (w sierpniu), kosmetycznych Beauty Fair Sao Paulo 2013 (we wrześniu) i kolejowych Negócios nos Trilhos (w listopadzie). Więcej informacji na stronie:http://brazylia.vmg.pl/targi.htmlW ramach Programu Promocji Ogólnej w Brazylii zorganizowane zostaną również 4 misje wyjazdowe dla polskich przedsiębiorców, w ramach których dofinansowaniem w wysokości 75% objęte zostaną m.in. następujące działania: transport lotniczy, noclegi, tłumaczenia, koszty organizacji transportu materiałów promocyjnych przedsiębiorców, spotkania matchmakingowe z potencjalnymi partnerami gospodarczymi, udział w targach branżowych, spotkania z przedstawicielami otoczenia biznesu i inne.

W roku 2013 odbędą się następujące misje wyjazdowe do Brazylii:

W terminie 22-25.07.2013:

- dla przedsiębiorstw z branży maszynowej, w tym producentów maszyn i urządzeń górniczych, branży elektromaszynowej, aparatury radiowo-telewizyjnej. Misja powiązana będzie m.in. z targami MECSHOW, odbywającymi się w Serra-Espírito Santo w dniach 23-26 lipca 2013.

W terminie 12-15.08.2013:

- dla przedsiębiorców reprezentujących przemysł stoczniowy oraz offshore. Misja powiązana zostanie m.in.z targami NAVALSHORE, odbywającymi się w dniach 13-15.08.2013 w Rio de Janeiro.

W terminie 6-9.09.2013:

- dla firm z branży kosmetycznej, urody, mody (produktów luksusowych). Misja zostanie powiązana m.in. z targami BEAUTY FAIR, odbywającymi się w dniach 7-10.09.2013 w São Paulo.

Więcej informacji znajduje się na stronie:http://brazylia.vmg.pl/misje.html

Przedsiębiorcy pragnący wziąć udział w targach i misjach gospodarczych powinni zawiadomić o tym organizatora i złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach poddziałania 6.5.2 – Wsparcie udziału przedsiębiorców w programach promocji, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.