A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaDobre półrocze mieleckiej strefy

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. udzieliła w I półroczu br. 26 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC.

W ramach tych zezwoleń przedsiębiorcy zadeklarowali łącznie ponad 626 mln zł nakładów inwestycyjnych i utworzenie 765 nowych miejsc pracy.

Nowe projekty inwestycyjne będą rozwijane głównie na Podkarpaciu (17) ale również na Lubelszczyźnie (7) i Pomorzu Zachodnim, w Szczecinie (2).

Zdecydowaną większość inwestycji planują realizować przedsiębiorcy z krajowym kapitałem i w ramach 17 „polskich” projektów szacowanych na ponad 293 mln zł powstanie co najmniej 446 nowych miejsc pracy. Ponadto w strefie zainwestują również firmy z Francji, USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i Włoch oraz przedsiębiorca z luksemburskim kapitałem.

Warto zauważyć, że strefa stale przyczynia się do rozwijania firm z sektora MŚP - 62% z wszystkich deklarowanych inwestycji to te, które zamierzają realizować przedsiębiorcy ze wspomnianym statusem. Tym samym strefa ma niemały wkład w rozwój małej przedsiębiorczości w regionach, gdzie posiada swoją ofertę inwestycyjną.

Pod koniec pierwszego półrocza decyzją Rady Ministrów włączono w granice strefy  grunty o łącznej powierzchni ponad 87 ha, w tym 79 ha z przeznaczeniem pod projekty inwestycyjne. Obecnie mielecka SSE zajmuje 1724 ha i jest zlokalizowana w 33 podstrefach: na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce, oraz na Pomorzu Zachodnim.

Wśród największych pracodawców strefowych znajdują się takie firmy jak: Polskie Zakłady Lotnicze, KIRCHHOFF Polska, BURY, BORGWARNER POLAND, MTU Aero Engines Polska, Firma Oponiarska DĘBICA. Wiodące branże to: lotnictwo, motoryzacja, obróbka metali oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych.