A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaCzwartek Jakości w mieleckiej SSE

Seminarium pt. „Wsparcie na działalność rozwojową i innowacyjną", które miało miejsce w sali konferencyjnej zarządzającego Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC zgromadziło kilkunastu przedsiębiorców z regionu.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości przez organizatorów i przedstawienia programu.

Pierwszy temat dotyczący możliwości pozyskiwania funduszy na projekty badawczo-rozwojowe czy działalność proinnowacyjną przedstawił Jarosław Piotrowski – Zastępca Dyrektora ds. Usług Doradczych TUV NORD Polska.

W kolejnej części spotkania wystąpiła Anna Zdzieborska z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., przedstawiając szeroki zakres wsparcia jaki jest dedykowany innowacyjnym projektom. Obejmuje on m.in.: usługi finansowe, prawne, techniczne jak również ofertę ARP Venture i Platformy Transferu Technologii oraz Akademii Innowacji ARP (usługi finansowe dla firm, oferta dla inwestorów).

Na zakończenie seminarium Prezes Zarządu Fundacji KUBEK BIZNESU Leszek Maksoń zaprosił wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestnictwa w cyklicznie organizowanych spotkaniach biznesowych. Jako przykład poruszanych tematów na kubkowych śniadaniach zaprezentowano zagadnienie odnośnie przygotowania firmy do projektu inwestycji budowlanej, który w szczegółach przedstawiła Małgorzata Wais-Maksoń.

Organizatorami spotkania byli: TUV NORD Polska Sp. z o.o. we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. i Fundacją KUBEK BIZNESU.