A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaCzęstochowa, Chełm i Pustków w Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC

W Specjalnej Strefie Ekonomicznej znalazły się dawne tereny należące do Huty "Częstochowa" S.A., w rejonie ulic Korfantego i Koksowej. Obszar o powierzchni 34,4172 ha w większości jest już uzbrojony i posiada infrastrukturę komunikacyjną.

Włączenie do Mieleckiej SSE pohutniczych terenów uatrakcyjni ofertę inwestycyjną Częstochowy i zwiększy szansę na pozyskanie nowych inwestorów.

Po latach starań do Chełma wróciła Specjalna Strefa Ekonomiczna, która funkcjonowała już w mieście w 2001 roku. Podstrefa SSE EURO-PARK MIELEC w Chełmie, ma obejmować działki przy ulicy Hutniczej o łącznej powierzchni ponad 6,2172 hektarów.

Władze Chełma liczą na rozwój miasta i regionu, a szanse upatrują szczególnie w położeniu geograficznym miasta - blisko granicy Polski z Ukrainą.

Kolejny nowo - włączony teren inwestycyjny znajduje się w gminie Dębica. Podstrefa w Pustkowie i obejmuje 22,96 ha (w tym 17,88 ha przeznaczony pod inwestycje) gruntów, które usytuowane są one w północnej części Gminy Dębica. Uzbrojone działki przeznaczone są pod działalność inwestycyjną związaną z produkcją, składowaniem i usługami .

Możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków prowadzenia działalności w ramach strefy będzie przyciągać nowe inwestycje, a tym samym generować nowe miejsca pracy. To jest szczególnie ważne wobec  trudnej sytuacji na lokalnych rynkach pracy.

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC, utworzona w 1995 roku, jest  najstarszą strefą w Polsce. Obszar strefy to około 1,3 tys. ha, zlokalizowany głównie na Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie, Małopolsce i Pomorzu Zachodnim. Efektami działania SSE są 264 wydane zezwolenia na prowadzenie działalności na obszarze strefy, co znajduje odzwierciedlenie w 6,06 mld zł poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz zatrudnieniu przekraczającym 23 tys. osób.