A A A
Wersja kontrastowa

WyszukiwarkaBorgWarner oraz Hamilton Sundstrand wyróżnieni przez PAIiIZ

13 grudnia 2013 r. PAIiIZ zorganizowała galę świąteczno-noworoczną, podczas której wręczono nagrody  dla największych i najbardziej znaczących inwestycji zagranicznych rozpoczętych w ubiegłym roku.  Była to siódma edycja dorocznej imprezy, mająca w br. miejsce w hotelu Polonia Palace w Warszawie. Nagrody przyznano w trzech kategoriach: wartość inwestycji, zatrudnienie oraz nowoczesne technologie. Dodatkowo przyznano nagrodę za całokształt działalności.

Wśród nominowanych  do nagrody w kategorii „nowoczesne technologie" znalazły się dwie firmy z SSE EURO-PARK MIELEC : BorgWarner Poland oraz Hamilton Sundstrand Poland, prowadzące działalność w oparciu o zezwolenia udzielone przez ARP S.A. Ostatecznie zwyciężył amerykański BorgWarner Poland, który na terenie SSE w Podstrefie Trzebownisko, w ramach kolejnego zezwolenia udzielonego w br. inwestuje w rozwój Centrum Technicznego i zakładu produkcyjnego.

W Centrum Technicznym prowadzone  będą prace badawcze nad projektowaniem nowych technologii poprawiających  zużycie paliwa i obniżenie emisji spalin, z równoczesną poprawą osiągów silnika.

Spółka BorgWarner Poland to światowej klasy producent turbosprężarek dla przemysłu motoryzacyjnego działający w mieleckiej strefie od 2008 r., w Składa się z trzech dywizji produktowych oraz centrum badawczego, zatrudniając łącznie około 500 osób. Zrealizowana wielkość nakładów inwestycyjnych to ponad 180 mln zł. W ramach tegorocznego zezwolenia spółka deklaruje nakłady rzędu 24 mln zł.

Kolejny laureat nagród PAIIZ z mieleckiej strefy, Hamilton Sundstrand - członek Grupy UTC - prowadzi działalność w mieleckiej strefie (Podstrefa Rzeszów) w oparciu o zezwolenie udzielone w 2010 roku. Firma realizuje projekt inwestycyjny w dziedzinie  produkcji pomocniczych silników lotniczych. Deklarowane nakłady inwestycyjne: ponad 86 mln zł oraz zatrudnienie 268 osób.

Obydwie nagrodzone firmy są członkami Doliny Lotniczej, najdynamiczniej rozwijającego się klastra w Polsce. Stosują bardzo zaawansowane technologie, tworzą miejsca pracy dla wysokokwalifikowanej kadry inżynierskiej zatrudnianej przy pracach badawczo rozwojowych.

Podczas oficjalnej części gali nagrody laureatom konkursu wręczył wicepremier, minister gospodarki - Janusz Piechociński.

W pozostałych kategoriach zwyciężali firma Amazon, IBM (zatrudnienie) oraz General Motors Manufacturing Poland (wartość inwestycji). Z kolei w kategorii „całokształt działalności" wyróżnienie otrzymała Procter & Gamble.Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC utworzoną w 1995 r. zarządza Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Do tej pory wydano 255 zezwoleń na prowadzenie działalności na obszarze strefy, z czego 24 w 2013 r.