A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka2017 za nami…

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu zorganizował uroczyste „Spotkanie z Inwestorami Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC”. Uczestniczyli w nim: Tomasz Poręba, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, starostowie, prezydenci, burmistrzowie miast, wójtowie, reprezentanci jednostek samorządów terytorialnych, instytucji okołobiznesowych oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w mieleckiej strefie i przedstawiciele Zarządzającego strefą.

26 stycznia br. w Hotelu Iskierka w Mielcu podsumowano kolejny rok działalności mieleckiej SSE. Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości przez Krzysztofa Ślęzaka, Dyrektora Oddziału ARP S.A. w Mielcu, który przedstawił osiągnięcia Zarządzającego strefą w ubiegłym roku. 47 wydanych zezwoleń na inwestycje strefowe znów okazują się rekordowym wynikiem w historii funkcjonowania pierwszej polskiej strefy ekonomicznej.

W 2017 roku strefa została rozszerzona o dwie nowe podstrefy w Jaśle i Radomyślu Wielkim, angażowała się w wiele projektów promujących kształcenie zawodowe jak również aktywnie uczestniczyła w najważniejszych wydarzeniach gospodarczych, podczas których promowano strefę i przedsiębiorców strefowych. Nie zapominając o tym, że warto być odpowiedzialnym społecznie Zarządzający strefą wspierał lokalne inicjatywy kulturalne, sportowe oraz naukowe.

Ubiegły rok to przede wszystkim osiągnięcie progu 10 mld złotych zainwestowanych przez firmy w strefie, co bezsprzecznie pozwoliło na utworzenie 39,5 tys. miejsc pracy.

Ale „2017” to również zmiany… a dokładniej prace nad zmianami w ustawodawstwie dotyczącym wspierania inwestycji – o czym mówił Marek Sienkiewicz, Szef Zespołu Deloitte ds. SSE. Cała Polska strefą inwestycyjną, kryteria ilościowe i jakościowe, koszty kwalifikowane te zagadnienia przybliżył zgromadzonym ekspert podczas swojej krótkiej prezentacji.

Następnie głos zabrał Dariusz Śliwowski, Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., który podkreślił bardzo dobry wynik mieleckiej strefy oraz to, że działalność Agencji ukierunkowana jest na wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i budowanie trwałego ekosystemu wzmacniającego współpracę firm z instytucjami biznesowymi i samorządami.

Wiele ciepłych słów w stronę Zarządzającego strefą padło z ust Tomasza Poręby, Posła do Parlamentu Europejskiego oraz Władysława Ortyla, Marszałka Województwa Podkarpackiego. Ponadto odczytano również listy z życzeniami kolejnych sukcesów dla „ rodziny strefowej” od Jadwigi Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii oraz od Ewy Leniart, Wojewody Podkarpackiej.

Oczywiście będąc odpowiedzialnym społecznie w programie wydarzenia nie mogło zabraknąć akcentu związanego z działalnością okołobiznesową, stricte sportowo-kulturalną. W tym roku zaprezentował się Klub Sportowy Stal Mielec. Przedstawiciel klubu mówił o bieżącej działalności i najbliższych planach „Stalowców” oraz o tym, że warto wspierać sport, szczególnie ten z tak dużymi tradycjami.

Czas na wyróżnienia

Oficjalną część imprezy zamknięto nagrodzeniem przedsiębiorców za swoją aktywność w ubiegłym roku oraz wręczeniem przedstawicielom inwestorów tegorocznych zezwoleń na rozpoczęcie działalności w strefie.

Z rąk Wiceprezesa Dariusza Śliwowskiego i Dyrektora Krzysztofa Ślęzaka przekazano statuetki wyróżnionym firmom w następujących kategoriach:

  • „AMBASADOR STREFY” - PZZ Lubella
  • "INNOWATOR STREFY" - Polimarky
  • „SPOŁECZNIK STREFY” - Polskie Zakłady Lotnicze
  • „EDUKATOR W STREFIE” - SIEROSŁAWSKI GROUP Jan Sierosławski
  • „DYNAMICZNY ROZWÓJ W STREFIE” - FIBRAIN

Już w 2018 roku ARP S.A. udzieliła kolejnych zezwoleń na rozwój projektów w SSE - trzem firmom z Mielca (METPOL, SANECKI, Firma Tarapata) oraz po jednej z Krosna (DEFENDOOR), Częstochowy (X-KOM) i Szczecina (GARO Polska).

Wszystkim gratulujemy zaangażowania i życzymy wytrwałości w realizacji kolejnych projektów.

Po oficjalnej części spotkania organizatorzy zaprosili wszystkich gości na uroczystą kolację oraz występy artystów, co było miłym dopełnieniem do rozmów i dyskusji biznesowych.