A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka2015: 32 zezwolenia na inwestycje w strefie = 1200 nowych miejsc pracy

Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu zorganizował coroczne uroczyste „Spotkanie z  inwestorami Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC", w którym uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Wicemarszałkiem Województwa Podkarpackiego Bogdanem Romaniukiem, starostowie, prezydenci, burmistrzowie miast, wójtowie, przedstawiciele jednostek samorządów terytorialnych, reprezentanci instytucji i organizacji okołobiznesowych oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w mieleckiej strefie.

22 stycznia br. w Rzeszowie podsumowano kolejny rok działalności SSE EURO-PARK MIELEC oraz zaprezentowano unikatową ofertę Ekosystemu ARP S.A. skierowaną dla przedsiębiorców.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania przybyłych gości przez Krzysztofa Ślęzaka, Dyrektora Oddziału ARP S.A. w Mielcu, który następnie przedstawił najważniejsze wydarzenia strefowe ubiegłego roku.

„Miniony rok w działalności SSE EURO-PARK MIELEC zakończył się dla niej najlepszym wynikiem w Polsce pod względem udzielonych zezwoleń na działalność w strefie – utworzenie 1,2 tys. nowych miejsc pracy i inwestycje na poziomie 746 mln zł zadeklarowali przedsiębiorcy w swoich projektach strefowych. Dziękując za dotychczasową współpracę zachęcam wszystkich przedsiębiorców do podejmowania kolejnych realizacji w mieleckiej SSE" – Krzysztof Ślęzak, Dyrektor Oddziału ARP S.A. w Mielcu

Najważniejsze wydarzenia w 2015 r. w EURO-PARK MIELEC:

Szkolnictwo zawodowe

Na uwagę zasługuje zaangażowanie ARP S.A. w promowanie szkolnictwa zawodowego. Od lutego, funkcjonuje Rada Programowa Młodzieżowej Akademii Umiejętności Technicznych „Leonardo", do której zaproszono przedstawicieli zarządzającego SSE EURO-PARK MIELEC.

Na temat planowanej ścieżki rozwoju MAUT „Leonardo" mówił Zdzisław Nowakowski, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Projekt „Leonardo" umożliwia młodzieży szkolnej zapoznanie się ze światem techniki i robotyki oraz zdobycie umiejętności, które w przyszłości mogą zadecydować o wyborze dalszej drogi kształcenia. Projekt ten zyskał poparcie władz samorządowych oraz przedsiębiorców strefowych a patronat naukowy nad MAUT  objął prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko, Prorektor ds. Kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica  w Krakowie.

Dyrektor CKPiDN w Mielcu wspomniał również o dalszej konsolidacji środowisk biznesu i nauki głównie poprzez projekty ukierunkowane na szkolenie przyszłych kadr w specjalistycznych dziedzinach, w których działają lub planują rozpocząć działalność przedsiębiorcy.

Ponadto strefa od jej powołania aktywnie uczestniczy w obszarze współpracy ze szkołami lokalnymi organizując „Dni Otwarte Strefy". Podczas spotkań młodzież szkolna ma okazję do poznania zasad funkcjonowania strefy, jej wpływu na kształtowanie się rynku pracy oraz możliwości wyboru przyszłego zawodu.

20-lecie SSE EURO-PARK MIELEC

Należy również wspomnieć o najważniejszym wydarzeniu dla mieleckiej strefy. Rok 2015 był szczególnym rokiem w historii SSE EURO-PARK MIELEC. Minęło 20 lat od utworzenia pierwszej w Polsce specjalnej strefy ekonomicznej, która powstała w czasie trudnego okresu transformacji polskiej gospodarki.

W ramach obchodów 20-lecia strefy odbyły się trzy debaty. W Rzeszowie, Lublinie i Częstochowie dyskutowano na temat efektów funkcjonowania SSE jak również roli strefy w rozwoju gospodarczym poszczególnych regionów oraz o korzyściach z inwestowania w strefie.

Finał obchodów zaplanowano na 21 września 2015 roku w Mielcu. W okolicy lotniska, w specjalnie powstałych na to wydarzenie namiotach sferycznych odbyła się uroczysta gala, która zgromadziła ponad 300 osób. Gratulacje i słowa uznania za dokonania w czasie tych 20 lat funkcjonowania strefy płynęły od najważniejszych osób w Polsce, od Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów. Podczas uroczystości wyróżniono osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju mieleckiej strefy a całości dopełniły prezentacje statków powietrznych i niesamowity pokaz akrobatyki szybowcowej.

Wizyta kierownictwa WPHiI Ambasad i Konsulatów RP

Wydarzeniem była również wizyta kierownictwa Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP z ponad 40 krajów z całego świata. W ramach wizyty radcowie zapoznali się z ofertą strefy oraz zwiedzili tereny strefowe i zakłady wybranych przedsiębiorców. Liczymy na efektywną promocję mieleckiej strefy w każdym zakątku świata!

Dolina Lotnicza

W 2015 r. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. została członkiem Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza.

Kwestią czasu pozostawało kiedy ARP S.A. zostanie członkiem tego Stowarzyszenia ponieważ wiele łączy obydwa podmioty, zaczynając od ukierunkowania branżowego (lotnictwo jest wiodącą branżą w strefie) po cele jakimi kierują się w swoich działaniach. Dolina Lotnicza ma za zadanie umacniać pozycję tej części Polski, z kolei mielecka SSE wspiera rozwój regionalny poprzez tworzenie jak najlepszych warunków dla wzrostu poziomu przedsiębiorczości.

GT 85 Polska

W ubiegłym roku otwarto zakład produkcyjny firmy GT 85 Polska. W lubelskiej podstrefie firma produkuje maszyny przemysłowe dla różnych branż, specjalizując się w technologii mycia przemysłowego oraz preparatów chemicznych do mycia. Firma jest również producentem chemii przemysłowej oraz urządzeń pomiarowych.

„3+" Rejowiec Fabryczny, Kraśnik i Międzyrzec Podlaski

W 2015 r., po dwóch włączeniach gruntów w granice strefy, obszar mieleckiej SSE wyniósł 1496 ha. Nowe podstrefy zostały utworzone w Rejowcu Fabrycznym, Kraśniku i Międzyrzecu Podlaskim a Głogów Młp., Rzeszów, Zagórz i Krosno zyskały nowe tereny inwestycyjne.  Oferta Ekosystemu ARP S.A.

Po podsumowaniu działalności SSE EURO-PARK MIELEC, Krzysztof Matuszewski, Dyrektor Departamentu Ekosystemu przedstawił ofertę ARP S.A. dla przedsiębiorców.

Ekosystem ARP to zbiór spółek, organizacji i instytucji powiązanych z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w celu oferowania różnych produktów wsparcia rozwoju innowacji. Ekosystem ARP tworzy podstawę do rozwoju innowacyjnych projektów, z wykorzystaniem zasobów własnych i innych partnerów. Celem Ekosystemu ARP jest zwiększenie synergii pomiędzy spółkami, organizacjami i instytucjami powiązanymi z ARP S.A.

W dalszej części głos zabrali zaproszeni gości, wiele ciepłych słów pod adresem zarządzającego mielecką SSE skierowali Marszałek Województwa Podkarpackiego, Prezydent Miasta Mielca, Prezydent Miasta Rzeszowa oraz Prezydent Krosna.

Miłym akcentem na zakończenie wydarzenia był występ artystyczny skrzypaczki Agnes Violin, który wprawił gości w świetny nastrój do rozmów i dyskusji w kuluarach.

Więcej na temat oferty Ekosystemu ARP S.A.