A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka10 nowych zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE

Agencja Rozwoju Przemysłu zarządzająca Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC wydała kolejne 10 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie strefy, w których Inwestorzy zadeklarowali poniesienie co najmniej 332 mln PLN nakładów, utworzenie 511 nowych miejsc pracy oraz utrzymanie ponad 250 dotychczasowych miejsc pracy.

Pierwsi inwestorzy w  EURO-PARK MIELEC w Częstochowie to Retail Service Sp. z o.o. oraz X-KOM Sp. z o.o.

Głównym przedmiotem działalności X-KOM Sp. z o. o. jest sprzedaż sprzętu komputerowego, elektronicznego oraz oprogramowania. Na terenie podstrefy przedsiębiorca planuje budowę nowoczesnego centrum obsługi logistycznej, magazynowej oraz usług okołosprzedażowych dla producentów i importerów sprzętu IT, RTV, AGD w ramach outsourcingu. Spółka zamierza również rozpocząć działalność produkcyjną w zakresie wytwarzania  sprzętu IT.

Retail Service Sp. z o. o. specjalizuje się w handlu sprzętem IT. W ramach dywersyfikacji działalności przedsiębiorca na terenie częstochowskiej podstrefy planuje stworzenie nowoczesnego centrum zaawansowanych usług informatycznych, księgowych i usług wsparcia sprzedaży.

Pierwszym inwestorem na terenie Podstrefy Kolbuszowa został FIN Sp. z o.o.

FIN Sp. z o.o. jest firmą handlową, członkiem Stowarzyszenia Przedsiębiorców  Przemysłu Lotniczego „Dolina Lotnicza",  prowadzącą działalność od ponad 20 lat, specjalizującą się w dostawie wyrobów i materiałów dla przemysłu i firm serwisowych z branży lotniczej i obronnej. Ponadto Spółka świadczy usługi napraw i remontów sprzętu lotniczego. Na terenie strefy planuje budowę centrum logistyczno – produkcyjnego dedykowanego przemysłowi lotniczemu.

W Mielcu zainwestują:

Magellan Aerospace (Polska) Sp. z o.o. posiadający już zezwolenie na prowadzenie działalności w strefie planuje zrealizować nowy projekt, który pozwoli na poszerzenie oferty przedsiębiorcy o usługi obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem nowych procesów chemicznych i unowocześnieniu istniejących procesów oraz uruchomieniu procesów obróbki mechanicznej i montażu elementów lotniczych

PLASTWAG S.A. zrealizuje kolejny projekt polegający na budowie hali, zakupie linii technologicznych oraz urządzeń do produkcji elementów kompozytowych wykonywanych w technologiach obecnie niestosowanych w spółce.

Spółka Mielec Power Systems Sp. z o.o. wybuduje halę produkcyjno-magazynową i wyposaży zakład w specjalistyczne maszyny i urządzenia pozwalające na uruchomienie produkcji agregatów prądotwórczych i agregatów kogeneracyjnych.

ADT S.A. na terenie SSE EURO-PARK MIELEC zrealizuje projekt inwestycyjny polegający na wybudowaniu nowego zakładu oraz zakupie linii technologicznych niezbędnych do uruchomienia produkcji nanokompozytów laminatowych dla przemysłu lotniczego.

Na obszarze strefy w Łańcucie zainwestuje kolejny przedsiębiorca – ZAKŁAD POLIGRAFICZNY TECHGRAF PIOTR TEICHMAN,  który uruchomi produkcję nowego wyrobu tj. opakowań z tektury falistej.

Z kolei w Podstrefie Lublin spółka Ball Packaging Europe Lublin Sp. z o. o., należąca do międzynarodowej Ball Corporation – wiodącego producenta opakowań metalowych
i plastikowych do napojów i żywności, zrealizuje projekt inwestycyjny polegający na budowie dwóch nowych linii produkcyjnych do wytwarzania aluminiowych wieczek.

Kolejne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC Podstrefa Szczecin zostało udzielone firmie HKL Dekoracja Okien Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest produkcja m.in. żaluzji, rolet materiałowych oraz rolet rzymskich. W ramach nowego projektu inwestycyjnego przedsiębiorca uruchomi produkcję nowego wyrobu tj. „foto-osłony" z wykorzystaniem inteligentnych systemów sterowania automatycznego.

W 2014 roku ARP udzieliła 42 zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie mieleckiej SSE. Firmy, które otrzymały zezwolenia zadeklarowały poniesienie 1,37 mld zł nakładów inwestycyjnych i utworzenie 1521 nowych miejsc pracy.

SSE EURO-PARK MIELEC została utworzona w 1995 r. Zajmuje obecnie 1363 ha i jest zlokalizowana w 25 podstrefach: na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, Śląsku, w Małopolsce, oraz na Pomorzu Zachodnim. Od początku powstania strefy nakłady poniesione przez inwestorów wynoszą ponad 6,2 mld zł, a zatrudnienie przekroczyło 23,8 tys. osób. Do tej pory wydano 298 zezwoleń na prowadzenie działalności na obszarze strefy. Wśród największych pracodawców znajdują się takie firmy jak: Lear Corporation Poland II Sp. z o.o., Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o., KIRCHHOFF POLSKA Sp. z o.o., BURY  Sp. z o.o., BORGWARNER  POLAND  Sp. z o.o. , MTU Aero Engines Polska Sp. z o.o., Firma Oponiarska DĘBICA S.A., Zelmer Pro Sp. z o.o., BRW Sp. z o.o. Wiodące branże to: lotnictwo, motoryzacja, obróbka metali oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych.