A A A
Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka0,5 mld zł na rozwój przedsiębiorstw - nowa oferta ARP

Konferencja pt. „ARP – biznes, rozwój, innowacje" odbyła się 23 marca w Baranowie Sandomierskim. Udział w spotkaniu wzięli inwestorzy z dwóch specjalnych stref ekonomicznych: mieleckiej i tarnobrzeskiej oraz  eksperci Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W czasie konferencji eksperci ARP S.A. zaprezentowali nową ofertę dla przedsiębiorców. Opiera się ona na trzech elementach:

  • pożyczki

oferta skierowana do dużych przedsiębiorstw działających we wszystkich branżach, szukających finansowania rozwoju i restrukturyzacji

  • wsparciu kapitałowym (typu venture)

zadaniem ARP Venture jest inwestowanie w innowacyjne i perspektywiczne projekty rozwijane przez małe i średnie firmy

  • łączeniu nauki z biznesem za pomocą Platformy Transferu Technologii

na platformie będą gromadzone dane o zasobach technologicznych tzw. dawców technologii (podmiotów, które chcą udostępnić swoje innowacyjne rozwiązania innym) oraz  biorców technologii (zainteresowanych nabyciem innowacyjnych rozwiązań). Platforma zostanie otwarta już w maju.

Po konferencji zainteresowani przedsiębiorcy mieli możliwość rozmów stolikowych z ekspertami ARP.

Więcej informacji: http://www.arp.pl.